Cookie beleid r.v.v. Overschie

De website van r.v.v. Overschie is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & Waarden

Normen & Waarden

Binnen onze vereniging gelden normen en waarden. Deze regels gelden voor zowel leden als hun ouders/verzorgers. Onderstaand treft u het reglement aan.

1. Algemeen

 

1.1   Uiteraard is ieder lid van de vereniging verplicht zich te houden aan de regels die de KNVB heeft vastgelegd.

1.2   Uiteraard is ieder lid van de vereniging verplicht zich te houden aan de huishoudelijke reglementen die in onze verenigingsstatuten zijn vastgelegd.

1.3   Onze vereniging is afhankelijk van de binnenkomende gelden. Zorg dus altijd dat je contributie en je gebruikte consumpties in de kantine op tijd worden betaald. Bij niet of niet tijdig betalen zal tot schorsing worden overgegaan tot het moment dat de betaling door de vereniging daadwerkelijk is ontvangen.

1.4   Als lid vertegenwoordig je onze vereniging, gedraag je dus altijd fatsoenlijk en benader anderen met respect, oftewel op een wijze zoals je zelf ook benaderd zou willen worden.

1.5   Respecteer de beslissingen van het bestuur, je leider of andere leidinggevenden binnen de vereniging. Ben je het met een bepaalde beslissing niet eens, geef dit dan aan bij de betreffende persoon en maak het bespreekbaar.

1.6   Kom gemaakte afspraken na of laat tijdig weten als je de afspraak niet na kan komen.

1.7   Een schone kantine en een schoon terrein is in ons aller belang en staat ook wel zo netjes. Ruim de rommel die je maakt dus gewoon achter je op en spreek anderen er op aan als zij dit niet  doen.

1.8   Rvv Overschie is een Nederlandse vereniging. Op onze vereniging dient dus door een ieder Nederlands te worden gesproken.

1.9   Als lid kan je worden gevraagd je extra in te zetten voor de vereniging, realiseer je dat een klein aantal vrijwilligers in de weer is om het beoefenen van jouw sport mogelijk te maken. Laat ze dus niet in de kou staan, als ook om jouw medewerking wordt gevraagd.

1.10  Fietsen dienen in de fietsrekken te worden geplaatst en op slot te staan. Scooters dienen in de nabijheid van de fietsrekken te worden gestald en uiteraard ook deugdelijk afgesloten te zijn.  Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. Bij diefstal is de vereniging dus niet aansprakelijk.

 

2. Wedstrijden & Trainingen


2.1   De leider/aanvoerder ontvangt de tegenstander en scheidsrechter en zorgt dat de sleutel van de  kleedkamer aan de tegenstander/scheidsrechter ter beschikking wordt gesteld.      

2.2   De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het gedrag van spelers van zijn elftal.  Bij problemen kan de leider/aanvoerder hier één van de bestuursleden voor inschakelen.

2.3   Binnen de gebouwen van de vereniging is het verboden te roken.

2.4   Materiaal (ballen, doeltjes, hesjes, pionnen e.d) is kostbaar. Hier dient dus zorgvuldig mee worden omgegaan. Het is een ieders verantwoordelijkheid dat het materiaal na een training/wedstrijd wordt gecontroleerd en opgeborgen. De trainer/leider/aanvoerder dient er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.  

2.5   De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het schoon en afgesloten achterlaten van de door het eigen elftal en door de tegenstander gebruikte kleedkamer.

2.6   De leider/aanvoerder draagt er zorg voor dat de kleedkamer tijdens de wedstrijden deugdelijk is afgesloten.

2.7   Bij uitwedstrijden wordt de gebruikte kleedkamer netjes en schoon weer achtergelaten en de sleutel afgegeven bij het desbetreffende bestuur.

2.8   Bij jeugdteams is de leider verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende vervoer naar en van uitwedstrijden. Uiteraard dienen hiervoor de ouders van de spelers te worden aangesproken. Ook hier geldt dat bij problemen een bestuurslid kan worden geraadpleegd. Mocht voor het vervoer geen passende (blijvende) oplossing kunnen worden gevonden, dan zal het desbetreffende elftal uit de competitie worden gehaald.

2.9   De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de spelerspassen, het invullen van het wedstrijdformulier en de administratieve afwikkeling hiervan. Bij uitwedstrijden zorgt deze tevens dat de spelerspassen en een kopie van het wedstrijdformulier  weer op de vereniging worden afgegeven.

2.10   De leider/aanvoerder is verantwoordelijk voor het wedstrijdtenue. Dat wil zeggen dat hij zorgt dat na de wedstrijd het complete tenue in de tenuetas aanwezig is en ervoor zorgt dat deze in het washok wordt geplaatst.   

2.11   Verweerschriften dienen direct na de wedstrijd/terugkomst op de vereniging (dus op de wedstrijddag) met de betrokken speler(s) te worden opgesteld. Dit om onnodige boetes te voorkomen.

2.12   Als de betreffende speler(s) geen medewerking verleend aan het direct op de wedstrijddag invullen van het verweerschrift wordt de door de KNVB opgelegde boete op de bewuste speler(s) verhaald.

2.13   Wordt er gebruik gemaakt van een speler van een ander elftal, zorg dan dat dit gebeurt in overleg met de besbetreffende leider/aanvoerder.

2.14   Wees op tijd aanwezig bij wedstrijden en trainingen.

2.15   Laat het tijdig weten als je niet kunt komen, zodat voor vervanging kan worden gezorgd.                                                                     

2.16   Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geef deze af in de kantine of bij je leider.

2.17   Het is voor een ieder verplicht na wedstrijden en trainingen te douchen. Leiders van jeugdteams dienen er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en kunnen eventueel passende maatregelen treffen.                                                                          

2.18   Respecteer je teamgenoten, tegenstander en de scheidsrechter(s).

2.19   Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, ook als deze in jouw ogen onjuist zijn.

2.20   Accepteer de beslissingen van je leider/aanvoerder tijdens wedstrijden. Als je vindt dat deze onjuist zijn bespreek dit dan later onder “vier”ogen.  

2.21   Het is verboden om niet-leden mee te nemen naar de kleedkamers. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!